Tin tức

Tin tức

Ảnh hưởng “cách mạng 4.0” với ngành xây dựng

Ảnh hưởng “cách mạng 4.0” với ngành xây dựng

– Chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược về ABK An Bảo Khang – Công ty TNHH TM XD TK Kiến Trúc Việt Quang được thành lập từ năm 2013. Lĩnh vực của chúng tôi chuyên hoạt đồng về xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà cũ, nâng cấp nhà ở, sửa chữa nâng cấp công trình công nghiệp. – Với đội ngũ kĩ sư, KTS, trẻ giỏi nhiệt...

Chi tiết
Thi trường bất động sản biến động lớn

Thi trường bất động sản biến động lớn

– Chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược về Kiến Trúc Việt Quang. – Công ty TNHH TM XD TK Kiến Trúc Việt Quang được thành lập từ năm 2013. Lĩnh vực của chúng tôi chuyên hoạt đồng về xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà cũ, nâng cấp nhà ở, sửa chữa nâng cấp công trình công nghiệp. – Với đội ngũ kĩ sư, KTS, trẻ giỏi nhiệt...

Chi tiết
Bất động sản trong tháng 10

Bất động sản trong tháng 10

– Chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược về Kiến Trúc Việt Quang. – Công ty TNHH TM XD TK Kiến Trúc Việt Quang được thành lập từ năm 2013. Lĩnh vực của chúng tôi chuyên hoạt đồng về xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà cũ, nâng cấp nhà ở, sửa chữa nâng cấp công trình công nghiệp. – Với đội ngũ kĩ sư, KTS, trẻ giỏi nhiệt...

Chi tiết